ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการ คสร.น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 25 มีนาคม 2564  โรงเรียนคลองสำโรง นำโดยนายพลเอก สว่างแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสำโรง นางอมรรัตน์ โพธิ์ตระการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสำโรง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมโครงการ คสร.น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,18:04   อ่าน 19 ครั้ง