ข่าวประชาสัมพันธ์
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การงดเว้นการให้เงินขอทาน ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559
การงดเว้นการให้เงินขอทาน เพื่อเป็นการไม่สนับสนุนให้เกิดการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ซึ่งผู้กระทำการขอทานต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และไม่เป็นการสนับสนุนการแสวงหาประโยชน์จากผู้กระทำการขอทานที่อาจเข้าข่ายกระบวนการค้ามนุษย์ หรือการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบทั้งต่อเศรษฐกิจ ด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งผลกระทบในมิติอื่น ๆ
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2563,11:45   อ่าน 3330 ครั้ง