ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนคลองสำโรง กำหนดค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 54) 10 มี.ค. 66
วันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 650) 25 มิ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์ เนื่องจากมีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นครูโรงเรียนคลองสำโรงและแอบอ้างตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ไปหลอกเอาสินค้าอุปโภคบริโภคและเงินจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดใกล้บริเวณโรงเรียนคลองสำโรง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว สร้างความเสื่อมเสียแก่โรงเรียนและครู ทั้ง (อ่าน 828) 23 เม.ย. 65
เตือนภัย! ขณะนี้มีมิจฉาชีพได้แอบอ้างตัวเป็นครูของโรงเรียนคลองสำโรง และแอบอ้างตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไปหลอกลวงเพื่อเอาสินค้าอุปโภคบริโภคและเงินจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดใกล้บริเวณโรงเรียนเพื่อนำไปใช้ในประโยชน์ส่วนตน ซึ่งสร้างความเสื่อมเสียให้แก่โรงเรียน คณะ (อ่าน 866) 23 เม.ย. 65
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4186) 25 ม.ค. 65
แจ้งเรื่องการเปิดเรียน (โรงเรียนจะเปิดเรียนรูปแบบ on-site : มาเรียนที่โรงเรียน) (อ่าน 3919) 24 ม.ค. 65
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (อ่าน 4123) 15 ม.ค. 65
โรงเรียนคลองสำโรง เลื่อนการเปิดเรียนแบบ On-Site จากวันที่ 18 มกราคม 2565 ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด (อ่าน 3956) 11 ม.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ประกาศวันหยุดเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ (อ่าน 3935) 31 ธ.ค. 64
โรงเรียนคลองสำโรงประชาสัมพันธ์รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ในสถานการณ์โควิด-19 (อ่าน 3890) 23 ธ.ค. 64
แผนซักซ้อมและแผนเผชิญเหตุ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนคลองสำโรง (อ่าน 3789) 22 ธ.ค. 64
คลิป VDO พี่หัวดีชี้แนะน้องร่วมใจใส่หมวกกันน็อค (อ่าน 3754) 21 ธ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เนื่องในวันลอยกระทง (อ่าน 3813) 19 พ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เนื่องในวันลอยกระทง (อ่าน 3850) 19 พ.ย. 64
Line Official Teen Club เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ให้แก่เด็กและเยาวชน (อ่าน 4021) 31 ต.ค. 64
โรงเรียนคลองสำโรงประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (อ่าน 3958) 29 ก.ค. 64
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดทำสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวันภาษาไทย เนื่องด้วยวันที่ี 29 กรกฎาคม เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ (อ่าน 3927) 29 ก.ค. 64
โรงเรียนคลองสำโรงขอเชิญชวนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา (อ่าน 3988) 24 ก.ค. 64
ประกาศเปิดเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 4480) 28 ม.ค. 64
ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ 4-31 ม.ค. 2564 (อ่าน 6993) 02 ม.ค. 64
ประกาศปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ 28 ธ.ค. 2563 - 4 ม.ค. 2564 (อ่าน 6995) 24 ธ.ค. 63
ประกาศปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 7081) 22 ธ.ค. 63
กำหนดการสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาและแจ้งวันหยุดเรียน วันขึ้นปีใหม่ (อ่าน 7020) 21 ธ.ค. 63
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 6981) 27 พ.ย. 63
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การงดเว้นการให้เงินขอทาน ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 (อ่าน 7253) 10 พ.ย. 63
ต้อนรับและแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการโรงเรียน (อ่าน 6985) 29 ต.ค. 63
ต้อนรับครูผู้ช่วยใหม่ที่มาบรรจุ (อ่าน 7515) 04 ก.ย. 63
โปสเตอร์แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับสถานศึกษา (อ่าน 7816) 02 ก.ย. 63
กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน (อ่าน 7018) 20 ส.ค. 63
วันที่ 18 ส.ค. 2563 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (อ่าน 7064) 19 ส.ค. 63
กำหนดการ การประชุมผู้ปกครองของนักเรียน โรงเรียนคลองสำโรง ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 7231) 23 มิ.ย. 63
มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเซื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) (อ่าน 7102) 10 มิ.ย. 63
กำหนดการมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7210) 23 เม.ย. 63
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน เงินเดือน 15,000 บาท (อ่าน 7316) 23 เม.ย. 63
การเลื่อนรับเอกสารทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อย่างไม่มีกำหนด (อ่าน 7010) 31 มี.ค. 63
การเลื่อนรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปี 2563 อย่างไม่มีกำหนด (อ่าน 7043) 23 มี.ค. 63
กิจกรรม Stem (อ่าน 7019) 21 ก.พ. 63
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (อ่าน 7049) 17 ก.พ. 63
ศึกษาดูงานและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคลองสำโรง (อ่าน 6964) 12 ก.พ. 63
กิจกรรมวันมาฆบูชา (อ่าน 6939) 12 ก.พ. 63
กิจกรรมมอบประกาศ ตามโครงการแดร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 6964) 12 ก.พ. 63
วันเด็กแห่งชาติ (อ่าน 6953) 10 ม.ค. 63
วันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่า (อ่าน 7056) 03 ม.ค. 63
กีฬาสี นักเรียนชั้นประถม (อ่าน 6936) 03 ม.ค. 63
กีฬาสี ระดับชั้นอนุบาล (อ่าน 6876) 03 ม.ค. 63
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 (อ่าน 6956) 13 ธ.ค. 62
กิจกรรมวันชาติ วันดินโลกและวันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 6992) 09 ธ.ค. 62
กิจกรรมวันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า (อ่าน 6965) 26 พ.ย. 62
กิจกรรมวันลอยกระทง ปี 2562 (อ่าน 6944) 15 พ.ย. 62
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 6941) 30 ต.ค. 62