ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการประกวดคลิปวีดีโอ โครงการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2563
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุชาวดี มียิ้ม
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2564,13:27   อ่าน 277 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
ชื่อนักเรียน : เด็กอภิวันท์ คตจำปา
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2564,13:26   อ่าน 285 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวนปรัสถ์ ศรีชาลี
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2564,13:25   อ่าน 287 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณัฐริกา บำรุงหม้อ
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2564,13:25   อ่าน 275 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณัฐริกา โพธิ์พึ่ง
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2564,13:24   อ่าน 455 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงชมพูนุท อัครศิลป์
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2564,13:24   อ่าน 213 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันสร้างสรรค์โปรแกรมคณิตศาสตร์ (GSP)
ชื่อนักเรียน : เด็กชายภัทรพล สุกใส และ เด็กชายนภัทร จีระนรพานิช
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2564,13:23   อ่าน 218 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันซุโดกุ
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอเนชา อุ่นบุญ
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2564,13:21   อ่าน 171 ครั้ง