ผลงานครู
ชื่อผลงาน : สื่อการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวช่อลดา วงศ์เครือศร
ตำแหน่ง : ครูวิกฤติ
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2564,14:26  อ่าน 407 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศศิธร มีทิพย์
ตำแหน่ง : ครูเทศบาล
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2564,14:22  อ่าน 408 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิมพ์ใจ ยังอุ่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2564,14:14  อ่าน 373 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอน
ชื่ออาจารย์ : Mr. Ke jin Li
ตำแหน่ง : ครูงบรายได้ฯ
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2564,14:12  อ่าน 311 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอัญธิกา อ่วมสอาด
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2564,14:10  อ่าน 321 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพนิดา ทองสุข
ตำแหน่ง : ครูเทศบาล
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2564,14:07  อ่าน 298 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศศิธร ปัทมะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2564,14:05  อ่าน 342 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนาตยา พัฒนประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2564,14:03  อ่าน 295 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาริฉัตร แก้วกำเนิด
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2564,14:00  อ่าน 305 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางทองสุข วิลัยศิลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2564,13:55  อ่าน 503 ครั้ง
รายละเอียด..